ทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม งานออกแบบ ใช้เบอร์มือเลขไหนดีไม่ดีเรามีคำตอบ

ทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม งานออกแบบ ใช้เบอร์มือเลขไหนดีไม่ดีเรามีคำตอบ

651
0
SHARE

ทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม งานออกแบบ ใช้เบอร์มือเลขไหนดีไม่ดีเรามีคำตอบ

ตัวเลขเบอร์มือถือตำแหน่งที่บ่งบอกอิทธิพลในด้านการงานคือ ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของเบอร์  เช่น มือถือเบอร์ 08 1234 5678 หากท่านใดใช้เบอร์นี้อยู่ ตัวเลขที่ต้องเลือกหากต้องการเสริมมงคลด้านการงานคือ ตัวเลข 5678 นั่นเอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังต้องแบ่งเป็น 3 คู่ คือ 56  67  และ 78 แล้วจึงค่อยนำตัวเลขทั้งสามคู่ดังกล่าวมาตีความหมายว่า เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่อย่างไรบ้าง

สิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม งานออกแบบต้องการ

ลักษณะงานของคนกลุ่มนี้คือ เป็นงานที่ผสมผสานความเป็นศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน สิ่งที่ต้องการคือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความแม่นยำ ความแปลกใหม่ที่ทำให้ผู้พบเห็นผลงานประทับใจ อีกทั้งต้องมีการเจรจาความที่ดี

เลขมงคลที่อยู่ในเกณฑ์

1 เลขทรงพลังในแง่ของความเชื่อมั่น กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีไหวพริบปฏิภาณดี กล้าหาญ และทะเยอทะยานเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ

2 เลขมงคลที่บ่งบอกถึงความเป็นคนมีจินตนาการสูง มีความละเอียดอ่อน สุนทรีย์ รักอิสระ หากนำคุณสมบัติเหล่านี้มาใช้ในทางที่ถูกจะกลายเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เปี่ยมด้วยพลัง

4 เลขของคนเฉลียวฉลาด ว่องไว ทันเกมคนอื่น เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ มีวาจาศิลปะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ทำให้คนนิยมติดต่อคบหาสมาคมด้วย สามารถประยุกต์ความรอบรู้สู่ความสำเร็จได้

เลขมงคลทรงพลังที่แนะนำ

          41 เป็นเลขดีมาก มีพลังความทะเยอะทะยานเต็มเปี่ยมที่ไม่ให้ใครเห็น เป็นพลังความสำเร็จที่ยอดเยี่ยม มีความรุ่งโรจน์สำเร็จ มีสติปัญญาที่ดี ทำการงานสำเร็จ ชีวิตไม่ตกต่ำ เพรามีคนคอยช่วยเหลือเสมอ มีวาจาเป็นอาวุธ เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

42 เป็นเลขดีมาก ของคนมีจินตนาการไม่สิ้นสุด ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากจนกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายคือความสำเร็จในทุกด้านไม่เฉพาะหน้าที่การงาน เป็นพลังในการประสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่างดี จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการออกแบบ         

เลขที่ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ

          69 เลขกลับหัวกลับหาง แทนที่จะทรงพลังกลับสร้างความสับสนให้กับชีวิต จิตใจอ่อนแรงหวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ ทำให้ความคิดอ่านพลอยไม่เฉียบแหลมไปด้วย ทั้งที่เลขเดี่ยวๆ ของทั้งสองเลขก็เป็นเลขที่สนับสนุนวิชาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์อย่างสถาปัตยกรรมและงานออกแบบก็จริง

26  เลขคู่นี้ดูเผินๆ น่าจะส่งผลให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เพราะศิลปะกับจินตนาการมาคู่กัน แต่กลับส่งผลให้ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่ที่มีอำนาจครอบงำจับผิดอยู่ตลอดเวลา มีหุ้นส่วนก็ถูกโกง มีปัญหาครอบครัว รักสามเส้า