อาชีพฟรีแลนซ์ ใช้เบอร์มือถือเลขไหนเสริมการงานเรามีคำแนะนำ

อาชีพฟรีแลนซ์ ใช้เบอร์มือถือเลขไหนเสริมการงานเรามีคำแนะนำ

725
0
SHARE

อาชีพฟรีแลนซ์ ใช้เบอร์มือถือเลขไหนเสริมการงานเรามีคำแนะนำ

ตัวเลขเบอร์มือถือตำแหน่งที่บ่งบอกอิทธิพลในด้านการงานคือ ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของเบอร์  เช่น มือถือเบอร์ 08 1234 5678 หากท่านใดใช้เบอร์นี้อยู่ ตัวเลขที่ต้องเลือกหากต้องการเสริมมงคลด้านการงานคือ ตัวเลข 5678 นั่นเอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังต้องแบ่งเป็น 3 คู่ คือ 56  67  และ 78 แล้วจึงค่อยนำตัวเลขทั้งสามคู่ดังกล่าวมาตีความหมายว่า เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่หรือไม่ อย่างไร

สิ่งที่คนที่มีอาชีพฟรีแลนซ์ต้องการ

งานอิสระที่มีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการจ้าง จำเป็นต้องอาศัยตั้งแต่ความเชื่อถือไว้วางใจ เพื่อการเรียกใช้บริการการทำงาน และขณะเดียวกันคนที่เป็นฟรีแลนซ์ย่อมต้องการความแข็งแรงของร่างกาย ความปราดเปรื่องของมันสมองในการคิดแบบสร้างสรรค์ พลังหรือไฟในการทำงานที่มีอยู่ตลอดเวลา ฟรีแลนซ์ที่สามารถดำรงตนอยู่ได้ด้วยอาชีพอิสระต้องการอย่างมากคือไฟ ความกระตือรือร้น ความน่าเชื่อถือ

ตัวเลขมงคลที่อยู่ในเกณฑ์เลือก

          เลข 5 เลขแห่งความอุดมปัญญาที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จด้วยความสามารถส่วนตัว

          เลข 6 เลขแห่งศิลปะและจินตนาการ ความสำเร็จและชื่อเสียงที่ตามมา

เลข 9 เป็นพลังจากอำนาจลึกลับ อาจจับต้องไม่ได้ แต่ช่างทรงพลังนำไปสู่ความสำเร็จได้

เลขมงคลทรงพลังที่แนะนำ

          เพราะความที่เป็นอาชีพอิสระและแต่ละอาชีพก็มีจุดเด่นเน้นความสามารถเฉพาะตน การเลือกตัวเลขที่ทรงพลังจึงต้องจับคู่ใหม่เหมาะสมสนับสนุนลักษณะงานที่ทำ ในที่นี้จะได้แนะนำเพียง 3 คู่

50 เป็นเลขดีมากสำหรับฟรีแลนซ์ เพราะเลขนี้ระบุถึงสติปัญญาดี ความจำแม่นยำ จะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีความมั่นคง สนับสนุนความเป็นคนชอบไขว่คว้าค้นหา มุ่งพัฒนาชีวิตให้มีความก้าวหน้า ให้มีชีวิตราวกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ความคุ้มครองอยู่

56 เป็นเลขที่เหมาะกับคนที่ใช้ความสามารถเชิงศิลปะและปัญญาอันเกิดจากความคิดที่เฉียบแหลม ผสมกับความรอบคอบในการทำงานที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี พูดง่ายๆ คือส่งเสริมบุคคลประเภทที่ประสานศิลปะกับปัญญาเข้ากันได้ดี ซึ่งเรื่องเหล่านี้จำเป็นสำหรับฟรีแลนซ์มาก

59  เป็นเลขที่เหมาะกับคนชอบเรียนรู้เพื่ออาชีพที่เจริญก้าวหน้า

เลขมงคลสำหรับฟรีแลนซ์สามารถสลับตำแหน่งได้ และเมื่อจับคู่ได้หลายแบบ เช่น 5665 9565 5950 เป็นต้น

 

เลขที่ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ

แม้เลข 5 จะเป็นมงคลสำหรับอาชีพฟรีแลนซ์ แต่ต้องระวังอย่ามาลงคู่กับเลข เช่น 85 เพราะจะส่งผลให้ชีวิตหลงผิด มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ไม่ลงตัว ขาดความอดทน ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์ เพราะจริงๆ แล้วเลข 5 นั้นมีข้อเสียอยู่อย่างคือ เป็นเลขที่ส่งอำนาจให้เป็นคนโกรธง่าย เชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงจนทำให้ขาดเสน่ห์