อาชีพ แพทย์ หมอ พยาบาล ใช้เลขมือถือเลขไหนเสริมหน้าทีการงานเรามีคำแนะนำ

อาชีพ แพทย์ หมอ พยาบาล ใช้เลขมือถือเลขไหนเสริมหน้าทีการงานเรามีคำแนะนำ

859
0
SHARE

อาชีพ แพทย์ หมอ พยาบาล ใช้เลขมือถือเลขไหนเสริมหน้าทีการงานเรามีคำแนะนำ

ตัวเลขเบอร์มือถือตำแหน่งที่บ่งบอกอิทธิพลในด้านการงานคือ ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของเบอร์  เช่น มือถือเบอร์ 08 1234 5678 หากท่านใดใช้เบอร์นี้อยู่ ตัวเลขที่ต้องเลือกหากต้องการเสริมมงคลด้านการงานคือ ตัวเลข 5678 นั่นเอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังต้องแบ่งเป็น 3 คู่ คือ 56  67  และ 78 แล้วจึงค่อยนำตัวเลขทั้งสามคู่ดังกล่าวมาตีความหมายว่า เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่อย่างไรบ้าง

สิ่งที่แพทย์ พยาบาล ต้องการ

อาชีพแพทย์พยาบาลต้องคลุกคลีอยู่กับผู้ป่วย ทำงานด้านวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นและให้การรักษาไปตามอาการ สิ่งที่ต้องการคือ  สามารถทำหน้าที่ของตัวเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ช่วยเหลือคนอื่นให้ปลอดภัย วินิจฉัยถูกต้อง ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองผิดพลาด ตลอดจนเป็นที่เชื่อถือของคนไข้และญาติ เลขที่เหมาะสมสำหรับอาชีพรเรามีรายละเอียดตามด้านล่าง

เลขมงคลที่อยู่ในเกณฑ์เลือก

เลข 5 เลขทรงพลังของคนที่รักความยุติธรรม มีคุณธรรมและความดีงามสูง มีจิตใจที่เมตตาอารี ขี้สงสาร รักและหวังดีกับคนทุกคน ชอบที่จะศึกษาหาความรู้ ไม่อยู่หยุดนิ่งในการเสริมสร้างทักษะในวิชาการต่าง ๆ สุขุมรอบคอบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

เลข 9  ศาสตร์แห่งตัวเลขมักระบุว่า เลข 9 เป็นพลังจากอำนาจที่ลึกลับ ทำให้มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์จึงมักแคล้วคลาดจากเรื่องร้ายๆ โดยสัญชาตญาณ

เลขมงคลทรงพลังที่แนะนำ

59 เป็นเลขที่ทรงพลังมากเพราะเป็นการผนวกพลังที่เกิดจากความสามารถและอัธยาศัยเฉพาะตัวเข้ากับพลังอำนาจที่เกิดด้วยสัญชาตญาณ เสริมให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองอย่างดียิ่ง เหมาะสำหรับแพทย์พยาบาลที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อความรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานเร็วขึ้น

95 พลังอำนาจที่ลึกลับ ที่เสริมให้เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี มีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเสมอ และมักได้รับการยกย่องจากปวงชน มีชื่อเสียงด้วยความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

99 ผนวกคูณสอง พลังตัวเลขเร้นลับที่สร้างความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ สัญชาตญาณรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจากการประเมินเหตุปัจจุบัน ทำให้ประสบความสำเร็จ แคล้วคลาดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งจากความพลั้งเผลอ หรือประมาทเลินเล่อ เป็นเลขที่สนับสนุนการสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความก้าวหน้า มีความทะเยอทะยาน มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยได้เร็ว มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษามิให้ต้องเดือดร้อน

หมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกควรมีตัวเลข 5 และ 9 ใน 4 ตัวท้าย จะสลับจับคู่อย่างไร ขึ้นอยู่กับต้องการอำนาจส่วนไหนขึ้นนำ

 

เลขที่ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ

          26 แม้อยู่ในสถานะที่เกิดมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แต่ ชีวิตตกอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี จะถูกกลั่นแกล้งถูกเบียดบังเอาความดีความชอบ ถูกผู้ใหญ่จับผิดอยู่ตลอดเวลา ทำดีไม่ขึ้นเสียเวลาเปล่า

          28 เป็นเลขที่ลิดรอนความเป็นคนมีความสามารถให้ลดลง เพราะมีเรื่องอบายมุขมาตัดรอน ทำให้เสียการงานเพราะสติปัญญาลดลง