เบอร์มงคล สำหรับคนที่ทำงานด้านการเงิน ธนาคารควรใช้เลขไหนเราขอแนะนำ

เบอร์มงคล สำหรับคนที่ทำงานด้านการเงิน ธนาคารควรใช้เลขไหนเราขอแนะนำ

974
0
SHARE

เบอร์มงคล สำหรับคนที่ทำงานด้านการเงิน ธนาคารควรใช้เลขไหนเราขอแนะนำ

ตัวเลขเบอร์มือถือตำแหน่งที่บ่งบอกอิทธิพลในด้านการงานคือ ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของเบอร์  เช่น มือถือเบอร์ 08 1234 5678 หากท่านใดใช้เบอร์นี้อยู่ ตัวเลขที่ต้องเลือกหากต้องการเสริมมงคลด้านการงานคือ ตัวเลข 5678 นั่นเอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังต้องแบ่งเป็น 3 คู่ คือ 56  67  และ 78 แล้วจึงค่อยนำตัวเลขทั้งสามคู่ดังกล่าวมาตีความหมายว่า เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่หรือไม่ อย่างไร

สิ่งที่คนที่ทำงานด้านการเงิน การธนาคารต้องการ

โดยส่วนตัวของคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเงินทองของผู้อื่นอย่างนักการเงิน การธนาคาร ต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีความเสี่ยงไม่น้อยที่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น สิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการคือ ความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดจึงควรเป็นผู้มีการตัดสินใจที่เฉียบแหลม

ตัวเลขมงคลที่อยู่ในเกณฑ์เลือก

เลข 1 เป็นเลขที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง ความมีไหวพริบปฏิภาณดีเยี่ยม สติปัญญาว่องไวในการตัดสินใจ

เลข 5 เป็นเลขที่เปี่ยมพลังแห่งปัญญาด้านคุณธรรม ด้วยปัญญาที่มีอยู่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่ เหมาะกับการทำงานใดๆ ที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือ แล้วจะราบรื่นรุ่งเรือง

เลขมงคลทรงพลังที่แนะนำ

          15 เป็นเลขดีมาก ทั้งทำให้ผู้ใช้มีความเชื่อมั่นในความสามารถ ปฏิภาณไหวพริบของตัวเอง เหมาะที่จะแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างมั่นใจ แล้วยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้รับผิดชอบงานสำคัญ และมีโอกาสรุ่งเรืองในอาชีพการงาน

          51 เป็นเลขที่ส่งเสริมความโชคดีเกี่ยวกับการเงิน เรื่องเงินๆทอง สนับสนุนการทำงานด้านการเงิน การธนาคาร ที่ยุคปัจจุบันนี้ นอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เชิญชวนให้ลูกค้าใช้บริการการเงินในด้านต่างๆ เพิ่ม ขึ้น เบอร์มงคลที่ดึงดูดเรื่องเงินๆ ทองๆ จึงเหมาะที่จะใช้มาก

          เมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเลขมงคลอยู่ในกลุ่ม 15 หรือ 51 ทำให้สามารถเลือกเลข 4 ตัวท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ได้หลายเลข เช่น 5151 หรือ 1515 เป็นต้น

เลขที่ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ

43 นับเป็นเลขอันตรายสำหรับคนทำงานที่ต้องได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน เลขนี้ให้พลังฝ่ายลบสูงมาก ส่งผลให้งานสำเร็จยาก อุปสรรคมาก เพื่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมมือ และมักจะใส่ร้ายป้ายสีเสมอ  ถ้าเป็นอย่างนี้ก็รู้จุดสุดท้ายของผลงานแล้วว่า ยังไงก็คงประสบความสำเร็จได้ยาก ไม่มีความมั่นคง ไม่สำเร็จ หรือจะย่ำแย่สุดๆ ก็คือถูกใส่ความให้เดือดร้อน ไม่มีความสุข

73 เลขร้ายเป็นกำลังของดาวบาปเคราะห์ หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้ง อุบัติเหตุ ล้มละลาย หากอยู่ในสายงานอาชีพเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วมีเลขทรงพลังทางลบดึงดูดการล้มละลายก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต