เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน

เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน

5517
0
SHARE

เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน

          แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละวันนั้นตามความเชื่อแล้วจะมีตัวเลขดี เลขมงคลและเหมาะสมกับวันเกิดของตนเอง เพราะฉะนั้นหากสามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มีตัวเลขที่สอดคล้องและเป็นมงคลกบวันเกิดของตนเองได้ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ

สำหรับตัวเลขดีและเลขมงคลของคนเกิดวันต่าง ๆ นั้น แบ่งตามวันเกิดได้ดังนี้

คนเกิดวันอาทิตย์   

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 6

คนเกิดวันจันทร์

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 1

คนเกิดวันอังคาร

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 2

คนเกิดวันพุธ

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 3

คนเกิดวันพฤหัสบดี

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 7

คนเกิดวันศุกร์

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 5 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 8

คนเกิดวันเสาร์

 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 7 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 8 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 6 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก)
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของธุรกิจการงาน และความคล่องตัวด้านการเงิน
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 2 สนับสนุนในเรื่องของความกระตือรือร้น
 • เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของการขอความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • ตัวเลขควรหลีกเลี่ยง 4

ทั้งหมดนี้คือวิธีการการเลือกเบอร์ให้เหมาะสมกับวันเกิดของแต่ละคนในด้านต่าง ๆ

รวมทั้งตัวเลขควรหลีกเลี่ยงและไม่ควรให้มีในเบอร์อีกด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ควรนำคำแนะนำของเราไปเลือกตัวเลขดีและมงคลให้กับเบอร์โทรศัพท์ตามวันเกิดของแต่ละคนได้เลย…