แนะนำเบอร์มงคลสำหรับ อาชีพเกษตรกรเลขไหนดีไม่ดีมีคำแนะนำ

แนะนำเบอร์มงคลสำหรับ อาชีพเกษตรกรเลขไหนดีไม่ดีมีคำแนะนำ

567
0
SHARE

แนะนำเบอร์มงคลสำหรับ อาชีพเกษตรกรเลขไหนดีไม่ดีมีคำแนะนำ

ตัวเลขเบอร์มือถือตำแหน่งที่บ่งบอกอิทธิพลในด้านการงานคือ ตัวเลข 4 หลักสุดท้ายของเบอร์  เช่น มือถือเบอร์ 08 1234 5678 หากท่านใดใช้เบอร์นี้อยู่ ตัวเลขที่ต้องเลือกหากต้องการเสริมมงคลด้านการงานคือ ตัวเลข 5678 นั่นเอง ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ยังต้องแบ่งเป็น 3 คู่ คือ 56  67  และ 78 แล้วจึงค่อยนำตัวเลขทั้งสามคู่ดังกล่าวมาตีความหมายว่า เหมาะสมกับอาชีพที่ทำอยู่หรือไม่ อย่างไร

สิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรต้องการ

          ผลผลิตดี ขายง่าย ได้ราคาดี ไม่ต้องการประสบกับปัญหาทางธรรมชาติ ภัยแล้ง น้ำท่วม

ตัวเลขมงคลที่อยู่ในเกณฑ์เลือก

          ตัวเลข 4 ดาวศุภเคราะห์ ให้ผลในการค้าขาย การเจรจาติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรที่ต้องมีการพัฒนาอาชีพของตนให้ประสบความสำเร็จ

ตัวเลข 7 เป็นเลขที่ส่งพลังถึงบุคคลที่ทำงานภายใต้ความกดดันหรือเจอแดด งานหนัก เช่น กรรมกร ชาวนา ชาวสวน งานที่เกี่ยวข้องกับ การแตกแขนง เช่นการเพาะปลูก การเกษตร มีพลังทำให้เป็นคนหนักเอาเบาสู้ มีวิริยะอุตสาหะที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ

เลขมงคลทรงพลังที่ควรเลือก

            74 เลขนี้ส่งพลังในด้านดีโดยตัวของเลขเองอาจจะไม่มีพลังสูงสุด นับว่าเข้ากับสาขาอาชีพทางการเกษตรซึ่งนอกเหนือจากความขยันหมั่นเพียรแล้วยังต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติมาเกื้อหนุนให้ความขยันหมั่นเพียรของตนเองสัมฤทธิผล เลข 74 ก็เช่นกัน มีจุดแข็งและจุดอ่อนด้านความหวั่นไหว ต้องอาศัยการสวดมนต์ เจริญสมาธิเข้ามาเสริมจิตใจให้กล้าแกร่งขึ้น เป็นพลังเสริมแนวบวก

47 เป็นเลขทรงพลังที่ผลักดันให้คนที่จริงจังกับชีวิต ขยันหมั่นเพียรดี แม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ทิ้งความพยายาม มีความอดทนสูง ต่อสู้ความเหนื่อยยาก จนกว่าจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

เลขหมายโทรศัพท์ที่เป็นพลังสำหรับอาชีพเกษตรกร สามารถเลือกได้หลายคู่ เช่น 7474 4747 เป็นต้น

เลขที่ขัดขวางความก้าวหน้าในอาชีพ

30 เป็นเลขที่ทำให้ความสำเร็จที่ทำท่าจะดีๆ ทั้งในหน้าที่การงานและความรักต้องสะดุดไป มีสิ่งที่ไม่คาดฝันมาเป็นตัวแปร ซึ่งเป็นแนวโน้มของงานด้านเกษตรกรรมเลย ถ้าใช้เลขตัวนี้จะยิ่งส่งให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคมากยิ่งขึ้น เช่น พืชผลกำลังจะดีๆ จู่ๆ น้ำท่วม พายุเข้า พืชพรรณเสียหาย หรือเกิดเหตุต่อผู้เป็นเจ้าของผืนดินการเกษตร ทำให้ขาดโอกาสในการทำงาน

39 เป็นเลขที่มีพลังด้านลบ ทำให้พบความยุ่งยากของชีวิตบ่อยๆ มีเรื่องกระทบกระเทือนใจ ความกดดันของจิตใจ เกิดความไม่แน่นอนในชีวิต คาดหวังอะไรมักไม่ได้ หรือบางครั้งที่หวังจะได้ก็พลิกผันไป เกษตรกรที่มีชีวิตแขวนความสำเร็จไว้กับความไม่แน่นอนอยู่แล้ว จึงไม่ควรมีเลขเหล่านี้มาเสริมให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอีก