Sunday, October 25, 2020
Tags Posts tagged with "เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน"

Tag: เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน

เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน

เลือกเบอร์ให้เหมาะกับวันเกิดของท่าน           แต่ละคนเกิดมาพร้อมกับวันเดือนปีเกิดที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละวันนั้นตามความเชื่อแล้วจะมีตัวเลขดี เลขมงคลและเหมาะสมกับวันเกิดของตนเอง เพราะฉะนั้นหากสามารถเลือกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มีตัวเลขที่สอดคล้องและเป็นมงคลกบวันเกิดของตนเองได้ ชีวิตก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ สำหรับตัวเลขดีและเลขมงคลของคนเกิดวันต่าง ๆ นั้น แบ่งตามวันเกิดได้ดังนี้ คนเกิดวันอาทิตย์    เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 1 สนับสนุนในเรื่องของการสั่งการบริวาร และคนรอบข้าง เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 3 สนับสนุนในเรื่องของอำนาจ หรือความสามารถในการต่อรอง เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ประกอบด้วยหมายเลข 4 สนับสนุนในเรื่องของเสน่ห์ (ความรัก) ...